Akce oddílu

Schůzky

Schůzky se konají každou středu, pokud nejsou školní prázdniny. Některé schůzky jsou oddílové, tam je společný program pro všechny členy a obvykle je celé připravují vedoucí. Některé schůzky jsou družinové, tam má každá družina svůj vlastní program, na jehož přípravě se podílejí i děti.

Oddílové schůzky probíhají od 17:00 do 19:00.

Družinové schůzky budou v letošním roce rozdělené na dvě etapy. Družiny Atrebátů a Treverů se budou scházet od 16:30 do 18:00, družiny Eravisků a Brigantů od 18:00 do 19:30.

Výpravy v roce 2017/2018

  • 22. – 24. 9. zahajovací výprava
  • 20.-22.10. střediskový SLET
  • 3.-5.11. listopadová výprava
  • 10.-12.11. rádcovský kurz (jen pro rádce)
  • 8.-10.12. vánoční výprava

Tábor 2018

První tři týdny v červenci.

Omluvy z akcí

Pokud se někdo nemůže zúčastnit nějaké schůzky nebo výpravy, je potřeba dát o tom vědět Krtkovi. Obvykle nestačí to říct jenom kamarádovi z družiny, pak se většinou ta informace k vedoucím nedostane.

  • Omluvit se může každý buď sám nebo ho může omluvit jeho rodič.
  • Omlouvejte se vždy co nejdříve!
  • Omluvy směřujte na e-mail oddil.camelot[a]gmail.com nebo na Krtkův telefon 739 013 228.
  • Vždy prosíme o uvedení skutečného důvodu neúčasti – ne proto, že bychom důvody nějak posuzovali, omluva platí v každém případě, ale je pro nás důležité vědět, co se s dětmi děje (např. když jsou skutečným důvodem problémy ve škole nebo třeba konflikt s někým v oddíle…)

Pokud se někdo nemůže účastnit několika akcí po sobě, nahlásí to rodiče vůdci oddílu (déletrvající nemoc, delší pobyt rodiny v zahraničí atp.), pak není třeba omlouvat každou akci jednotlivě.