Oddíl Camelot

Činnost oddílu

Scházíme se každou středu odpoledne v naší klubovně. Na schůzkách hrajeme různé hry, sportujeme, luštíme šifry, zkoušíme různé rukodělné činnosti, trénujeme tábornické dovednosti a mnoho dalšího. Schůzky jsou ale pouze takovou přípravou na větší oddílové akce. Přibližně jednou do měsíce vyrážíme na víkendovou výpravu, kde zažíváme různá dobrodružství. Nejdůležitější akcí oddílu je pak letní tábor, který se tradičně koná první tři týdny v červenci na střediskové louce na Šluknovsku. Tábor je takové vyvrcholení celého roku. Není to žádný hotel s obsluhou, tábor si sami stavíme, sami si vaříme a zařizujeme vše potřebné. Zde se ukáže, jak se každý o sebe umí postarat. Ale neděste se, všichni účastníci naše tábory zatím ve zdraví přežili. Kdo si na táboře nebude vědět s něčím rady, může si být jist, že mu nějaký kamarád z oddílu pomůže. Vždyť skauting je především přátelství a spolupráce.

Družiny

Náš oddíl se dělí na pět družin. To jsou pěti- nebo šestičlenné skupinky, které fungují do určité míry samostatně – některé programy jsou společné pro celý oddíl a některé si dělá každá družina po svém. Družinu řídí nejzkušenější člen – rádce, ale každý v družině má něco na starosti a je za něco v družině odpovědný. Každá družina má také svého patrona z řad vedoucích, který jí pomáhá na schůzkách a výpravách. Každá družina má samozřejmě svoje tradice, svůj pokřik, vlajku, reprezentativní nástěnku. V oddílových hrách každý soutěží za svou družinu. V našem oddíle nesou družiny jména významných rodů ze středověké Anglie – Lancasteři, Yorkové, Tudorovci, Stuartovci a Wessexové.