Kolik to stojí

Příspěvky vybíráme dvakrát ročně, v září a v lednu. Z pololetních příspěvků jsou kompletně hrazeny schůzky, jednodenní akce a výpravy oddílu – materiál na program, doprava, ubytování, jídlo na výpravách, provoz klubovny, skautský časopis…
Zvlášť se platí letní tábor a mezinárodní skautské setkání Intercamp (koná se vždy v květnu nebo v červnu, do konce prvního pololetí dáme vědět, jestli se v roce 2018 náš oddíl Intercampu zúčastní).

Veškeré poplatky hraďte na účet oddílu vedený u Fio banky: 2100859313/2010. Účet je transparentní, takže můžete své platby lehce zkontrolovat.

Příspěvky na rok 2017/2018

  • 1. pololetí: 2 000 Kč, platba do konce září, variabilní symbol 2201
  • 2. pololetí: 2 000 Kč, platba do konce ledna, variabilní symbol 1201
  • tábor 2019: 3 500 Kč, platba do konce května, variabilní symbol 7201