Junk - svaz skaut a skautek R
hlavicka

O skautingu

Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů, s nimiž si rozumíme a sdílíme společné zážitky, a jednak příležitost žít život dynamicky, zaujatě a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zábavou, hrou a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci.

foto-pres-kladu

Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat, schopnost rozhodovat se i brát v úvahu zájmy svého okolí. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti.

foto-podana-ruka

Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku i foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem… Na skautingu je důležité to, že nejste sám, a to, že nejste pasivní – příležitost a parta, parta a příležitost.

Skauti nejsou...

  • vojenská organizace, přesto se u nich už mnoho mladých lidí naučilo, jak se o sebe postarat v přírodě i za velmi ztížených podmínek.
  • cestovní kancelář zabezpečující dětem rekreaci, ačkoli s nimi poznává mnoho dětí krásy vlasti i cizích zemí.
  • sportovní klub, přesto jejich programu vděčí mnoho dětí za zlepšení fyzické kondice a upevnění zdraví.
  • schopni nahradit výchovu rodičů, přesto naplňují užitečným způsobem volný čas dětí, které dříve bezcílně bloumaly po ulicích.
  • klub důchodců, ačkoli mnozí starší skauti a skautky nejenom rádi posedí ve skautských klubovnách, ale často mladým i přes pokročilý věk aktivně pomáhají.
  • škola, i když se u nich děti mohou mnohému naučit.
  • politici - diplomaté, ačkoli pořádáním mezinárodních táborů a světových srazů sbližují mládež různých národností, ras i náboženství, čímž pomáhají ničit předsudky a podporují nastolení světového míru.
  • náboženské sdružení, přestože staví duchovní hodnoty nad materiální.
  • většinou kosmonauti, ale jedenáct z dvanácti lidí, kteří chodili po Měsíci, skauti byli.
foto-parta-na-lodi

Vznik a vývoj skautingu

Skauting vznikl v Anglii v roce 1907. O jeho zrod se zasloužil Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, generál britské armády, který přišel s myšlenkou uspořádat tábor pro děti z různých poměrů.

V Čechách se konal první skautský tábor v roce 1912. Na rozšíření skautingu v naší zemi měl hlavní zásluhu Antonín Benjamín Svojsík, učitel reálného gymnázia na Žižkově.

Český skauting se inspiroval nejen v Anglii u Baden-Powella, ale i v USA u Ernesta Thompsona Setona, nadaného přírodovědce, spisovatele a malíře. Obohatil se tak o romantické prvky s indiánskou tématikou a poznávání přírody.

Kvůli hodnotám, na nichž je postaven, byl skauting u nás několikrát násilně zrušen. Nevyhovoval zejména totaliním režimům, jimiž si náš stát v minulosti prošel.


(částečně přejato z webu 92. oddílu Stopaři a oficiálního webu Junáka - svazu skautů a skautek ČR)
design & code by Shorty OK
subject by 1. oddíl skautů a skautek Camelot
optimalizováno pro webové prohlížeče Mozilla Firefox a Opera